1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotas prekes kitomis analogiškomis arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, savybėmis.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:    
    a) nebuvo naudojamos;
    b) nebuvo sugadintos;
    c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
    d) nepažeista originali prekių pakuotė;
    e) neprarado prekinės išvaizdos.

4. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

5. Klientas grąžindamas prekes, visais atvejais privalo pateikti „Viskas čiužiniams“ prekių įsigijimo dokumentus.

6. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui užpildžius „Viskas čiužiniams“ nustatytą formą, kurią Klientas gali gauti parašęs laišką: info@viskasciuziniams.lt . Formoje turi būti nurodoma, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

7. Tais atvejais, kai „Viskas čiužiniams“ neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 punkte numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo gavimo. Sumos, sumokėtos prekių pristatymui, Klientui negrąžinamos.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.